Εκτύπωση 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν οι Έλληνες/ίδες, που ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων.
  2. Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή και σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων.
  3. Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  4. Έλληνες απόφοιτοι κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας).
  5. Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων υποβάλλονται τον Ιούλιο κάθε έτους. Οι  ημερομηνίες  υποβολής  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  συμμετοχής  και  του μηχανογραφικού  δελτίου  θα  γνωστοποιηθούν  με  νεότερη  ανακοίνωση  στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ένταξης σε κάθε κατηγορία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Συνημμένα:
Download this file (tritovathmia_2016.pdf)Οδηγίες για 'Ελληνες του εξωτερικού[Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση]568 kB