Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Τ.Ε.Γ. Ουλμ θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η αίτηση έχει γίνει δεκτή από τον Σύλλογο. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται από τις οικογένειες των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων της 17ης Οκτωβρίου 2015, το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίστηκε ως εξής:

 Οικογένειες - μέλη με 1 παιδί στο Τ.Ε.Γ.  20 ?
 Οικογένειες - μέλη με 2 παιδιά στο Τ.Ε.Γ.  25 ?
 Οικογένειες - μέλη με 3 ή περισσότερα παιδιά στο Τ.Ε.Γ.  30 ?

 

Η συνδρομή ισχύει για μια σχολική χρονιά, δηλαδή από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούλιο. Οι συνδρομές κατατίθενται μέσω εμβάσματος (?berweisung) στον τραπεζικό λογαριασμό:

Griechischer Verein der Eltern und Erziehungsberechtigter
der Sch?ler der Griechischen Schule Ulm/Alb-Donau e.V.

Sparkasse Ulm
IBAN: DE 17 6305 0000 0021 2450 88
BIC: SOLADES1ULM
BLZ: 630 500 00