Το καταστατικό του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Τ.Ε.Γ. Ulm περιγράφει τους σκοπούς, τα μέσα, τους πόρους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου. Επικαιροποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2015. Παρακάτω μπορείτε να το αποθηκεύσετε και να το διαβάσετε στη γερμανική γλώσσα:

Συνημμένα:
Download this file (Satzung.pdf)Satzung.pdf[Καταστατικό συλλόγου γονέων]384 kB