Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ουλμ, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Κυριακή 7 Μαΐου 2017, είναι η ακόλουθη:

 Παπαναστασίου Αθανάσιος
 Πρόεδρος
 Μπάρλα Παναγιώτα
 Αντιπρόεδρος
 Γιαννοπούλου Αντιγόνη
 Γραμματέας
 Νικομάνης Σπύρος
 Ταμίας
 Κουλούρη Λευκοθέα
 Μέλος