Αν χρειάζεστε περισσότερες ασκήσεις για την εκμάθηση της ελληνικής Γλώσσας, εδώ μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Τα φύλλα εργασίας είναι χωρισμένα ανά τάξη και οι ασκήσεις ανταποκρίνονται στα διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα. Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τις σελίδες που προσφέρονται. Όταν συμπληρώσετε κάποιο φυλλάδιο μπορείτε να το φέρετε στο Τ.Ε.Γ. Ulm για διόρθωση ή να μας το στείλετε με e-mail. Σύντομα θα το παραλάβετε διορθωμένο.

Πατήστε στον κατάλληλο τίτλο για να μεταφερθείτε στις ασκήσεις της τάξης που επιθυμείτε: