Εδώ μπορείτε να βρείτε και να μελετήσετε τη θεωρία διάφορων θεμάτων της νέας ελληνικής γραμματικής. Η προσεκτική μελέτη των θεμάτων και των παραδειγμάτων που παρατίθενται, μπορεί να οδηγήσει στη μείωση συχνών λαθών που παρουσιάζονται στη γραπτή και προφορική χρήση του λόγου.

 

ΑΡΘΡΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

 Οριστικό και αόριστο άρθρο

 Θηλυκά ουσιαστικά σε -η και -ος

 Θηλυκά ιδιόκλιτα ουσιαστικά σε -η

 Θηλυκά ιδιόκλιτα ουσιαστικά σε -ος

 

ΕΠΙΘΕΤΑ

 Αντώνυμα (αντίθετα) επιθέτων

 Επιθετικοί προσδιορισμοί

 Αριθμητικά ουσιαστικά και επίθετα

 Ορθογραφία των αριθμητικών επιθέτων

 Παραθετικά επιθέτων

 Επίθετα σε -ης, -ης, -ες (τριγενή και δικατάληκτα)

 Παθητικές μετοχές με λειτουργία επιθέτου

 Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

 Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ

 Κλίση του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ

 

ΡΗΜΑΤΑ

 Οι χρόνοι των ρημάτων

 Οι εγκλίσεις του ρήματος

 Η ορθογραφία της προστακτικής

 Καταλήξεις της προστακτικής

 Πότε βάζουμε κατάληξη -τε και πότε -ται

 Λόγιοι σχηματισμοί ρημάτων

 Απρόσωπα ρήματα

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Τα είδη των προτάσεων (ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα)

 Τα είδη των προτάσεων (ως προς τη σχέση τους με άλλες προτάσεις)

 Τα είδη των προτάσεων (ως προς τη δομή τους)

 Η σύνδεση των προτάσεων (ασύνδετο σχήμα - παρατακτική και υποτακτική σύνδεση)

 Αντιθετική σύνδεση

 Σύνδεσμοι που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις

 Χρονικές προτάσεις (χρονικά επιρρήματα - ουσιαστικά ως επιρρήματα)

 Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις

 Υποθετικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

 Αιτιολογικές προτάσεις

 Τελικές και βουλητικές προτάσεις

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 Τοπικοί προσδιορισμοί

 Ονοματικές και ρηματικές φράσεις

 Ρήμα - Υποκείμενο - Αντικείμενο - Κατηγορούμενο

 Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα - Μονόπτωτα και δίπτωτα - Έμμεσο και άμεσο αντικείμενο

 Οι λειτουργίες της γενικής πτώσης

 Ευθύς και πλάγιος λόγος

 Ενεργητική και παθητική σύνταξη

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 Οικογένειες λέξεων

 Κανόνες τονισμού

 Κανόνες συλλαβισμού

 Σημεία στίξης

 Πότε βάζουμε διαλυτικά

 Γράφονται με μία ή με δύο λέξεις;

 Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα

 Οι πιο συνηθισμένες συντομογραφίες

 Τα πιο συνηθισμένα αρκτικόλεξα

 Κυριολεξία και μεταφορά

 Παρομοίωση

 Εκφράσεις και συμφράσεις

 Αντωνυμίες (προσωπικές, κτητικές, δεικτικές, αναφορικές)

 Αντωνυμίες (ερωτηματικές, αόριστες, αυτοπαθείς, οριστικές)

 Παραθετικά επιρρημάτων