Ο διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Ulm ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2014 από τον εκπαιδευτικό κ. Τάσο Παπαγιαννάκο και από τότε εμπλουτίζεται τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον σχεδιασμό. Η δημιουργία του έχει βασιστεί στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) ανοιχτού κώδικα Joomla και χρησιμοποιεί την έκδοση 3.2.4. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην "αποκριτικότητα" του διαδικτυακού τόπου (responsive website), ώστε να μπορεί να προβληθεί άρτια σε όλες τις συσκευές (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, smartphone, smart TV). Οι σκοποί και οι στόχοι του είναι οι ακόλουθοι:

  • Να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Τ.Ε.Γ., μέσα από τη δημοσίευση ανακοινώσεων.
  • Να παρουσιάζει τις δράσεις και τις δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη λειτουργία του Τ.Ε.Γ.
  • Να προβάλλει διαδικτυακά τα φύλλα της εφημερίδας των μαθητών/τριών μας.
  • Να αποτελέσει βοήθημα για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς ως προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέσα από προτάσεις για δραστηριότητες, εκπαιδευτικά πακέτα και φύλλα εργασίας.
  • Να παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και κηδεμόνες για την οργάνωση και την παρακολούθηση της μελέτης των παιδιών τους.

Η απλότητα του σχεδιασμού και της πλοήγησης έχει ως στόχο να συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφόρηση, με όσο το δυνατό λιγότερα κλικ. Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται και αφορά την πόλη του Ουλμ, τη σχολική μονάδα που μας φιλοξενεί και τις εκδηλώσεις του Τ.Ε.Γ. είναι πρωτότυπο και, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει υποστεί επεξεργασία με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας.

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου έχει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ και ο εκάστοτε υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Ευχαριστούμε θερμά το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για τη φιλοξενία.