Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ λειτουργεί από τη δεκαετία του '60 στην πόλη του Ουλμ. Πολλοί Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα στις τάξεις του. Μέχρι το 2012 λειτουργούσε αδιαλείπτως και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι κατοικούσαν σε πόλεις ή χωριά σε ακτίνα τουλάχιστον πενήντα χιλιομέτρων από το Ουλμ. Το σχολικό έτος 2012-13 το Τ.Ε.Γ. Ουλμ ανέστειλε τη λειτουργία του.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 31-07-2013 αναγνώρισε εκ νέου το Τ.Ε.Γ. Ουλμ, ύστερα από αίτηση του οικείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (από τις 17-01-2013) με την Φ.816.41/579/106413/31-7-2013/Ζ1 απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2019 Β?/16-8-2013. Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία του ορίστηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Τ.Ε.Γ. Ulm (Donau).