Ο χώρος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό παρουσιάζει καθημερινά πρακτικά προβλήματα, που πρέπει να επιλύονται έπειτα από παρεμβάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης ή των αρμόδιων αρχών. Η αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων απαιτεί την προσφυγή στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να ξεδιαλύνονται παρερμηνείες και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Η γνώση του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, θωρακίζει τον εκπαιδευτικό και προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών/τριών που μετέχουν της ελληνικής παιδείας.

Παρακάτω παρατίθενται αρχεία που περιέχουν το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ο νόμος 4027 του 2011 είναι ο πιο πρόσφατος σε ισχύ ενώ διατηρούνται διατάξεις και από προηγούμενους νόμους και υπουργικές αποφάσεις.

Συνημμένα:
Download this file (N2817_2000.pdf)N2817_2000.pdf[Θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής εκπαίδευσης]117 kB
Download this file (N3687_2008.pdf)N3687_2008.pdf[Θέματα παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης]134 kB
Download this file (N3966_2011.pdf)N3966_2011.pdf[Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αποσπασμένους στη Γερμανία]73 kB
Download this file (N4027_2011.pdf)N4027_2011.pdf[Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις]397 kB
Download this file (YA538_2007.pdf)YA538_2007.pdf[Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό]153 kB