Εκπαιδευτικό διαδικτυακό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Γλώσσα της Α' και Β' Δημοτικού Εκπαιδευτικό διαδικτυακό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Γλώσσα της Γ' και Δ' Δημοτικού
Εκπαιδευτικό διαδικτυακό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Γλώσσα της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Εκπαιδευτικό διαδικτυακό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την Ιστορία της Γ' και Δ' Δημοτικού
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανακάλυψη του κόσμου του Βυζαντίου (ηλικίες 5-8 και 9-14)
 
Εκπαιδευτικό πακέτο για την εκμάθηση πολιτικών γεγονότων της νεότερης ελληνικής ιστορίας (ΣΤ' τάξη)

 

ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Λογισμικά για την υποστήριξη όλων των διδακτικών βιβλίων του Δημοτικού σχολείου

 Μαθαίνω τη γλώσσα μου: Εκπαιδευτικό πακέτο για τη γλωσσική καλλιέργεια μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, της Α' και Β' τάξης Δημοτικού

 Στο Σταυροδρόμι Τριών Ηπείρων: Η Ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Εκπαιδευτικό πακέτο για τη μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού (για μαθητές/τριες της Ε' τάξης Δημοτικού)

 Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας: Μαθησιακό περιβάλλον για την πορεία συγκρότησης της σύγχρονης Ελλάδας (για μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης Δημοτικού)

 Η Ελλάδα και ο Κόσμος μέσα από τους Χάρτες: Εκπαιδευτικό πακέτο για τη γνωριμία με την Ελλάδα και τον κόσμο (για μαθητές/τριες Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού)

 Πλανήτης Γη Β': Εκπαιδευτικό πακέτο για την κατανόηση βασικών εννοιών, σχετικών με το σχήμα και τη διαμόρφωση της Γης (για μαθητές/τριες Δημοτικού)

 Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τον υπολογιστή: Εκπαιδευτικό πακέτο, που περιέχει βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων της γλώσσας, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της γεωγραφίας (για μαθητές/τριες Δημοτικού)

 Η Εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας Α': Εκπαιδευτικό πακέτο για τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας (για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου)

 Ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο και ο Ρόλος της από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα: Εκπαιδευτικό πακέτο για τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο (για μαθητές/τριες Γυμνασίου)