Επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ulm
Martin-Schaffner-Grundschule
Frauenstraße 99
89073, Ulm
Deutschland

E-mail: mail(-at-)ulm.europe.sch.gr


Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήστε μαζί μας: (Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων)