Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) γνωστοποιεί ότι για το έτος 2017 οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα πραγματοποιηθούν από 16 μέχρι 18 Μαΐου 2017. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξέταστρα

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

 

 

65 ευρώ

 

 

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

Α2
Α2 (για επαγγελματικούς σκοπούς)

Βασική Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (μεσημέρι)

Β1

Μέτρια Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

Β2

Καλή Γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (πρωί)

73 ευρώ

Γ1

Πολύ Καλή Γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

Γ2

Άριστη Γνώση

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 (πρωί)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την 1 Φεβρουαρίου μέχρι τις 19 Μαρτίου 2017 μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στην ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html