Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, στην αίθουσα 204 του Martin-Schaffner-Grundschule κατά τις εργάσιμες ημέρες (14:00-17:30). Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο υπόδειγμα της αίτησης). 

Για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να εγγράφονται οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 2008.

Υπενθυμίζουμε ότι για τις νέες εγγραφές πρέπει να προσκομίζετε, εκτός από την αίτηση, και το πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας. Οι γονείς που έχουν ήδη προσκομίσει πιστοποιητικά γέννησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, δε χρειάζεται να φέρουν εκ νέου.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας (στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στη συνημμένη αίτηση).