Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα μουσικής του Ulrich-von-Ensingen-Realschule, η προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση γονέων και κηδεμόνων του Τ.Ε.Γ. Ουλμ. Στη συνάντηση, που παρευρέθηκαν οι περισσότεροι εκ των γονέων του σχολείου μας, έγινε λεπτομερής ενημέρωση αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί για κάθε τμήμα χωριστά, κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του σχολείου μας.

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσματική φοίτηση των μαθητών/τριών μας, αναλύθηκε ο ιδανικός τρόπος προετοιμασίας στο σπίτι, παρουσιάστηκαν τα βιβλία που διδάσκονται φέτος και διευκρινίστηκαν τα κριτήρια συμμετοχής αλλά και η χρηστικότητα του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων, πατήστε εδώ. Σημειώνουμε πως ως ημέρα συνεργασίας των γονέων με τον δάσκαλο του σχολείου έχει οριστεί η Τετάρτη και ώρα 16:50-17:30, κατόπιν έγκαιρης προειδοποίησης.